Polski Oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Kolumbopatologów

Erhard Kaleta wygłosi wykład inauguracyjny

Szanowni Państwo!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wykład inauguracyjny podczas ceremonii uroczystego otwarcia  I Światowego Kongresu IVPA wygłosi Pan Prof. dr hab. Doktor Honoris Causa Erhard Kaleta!

Nazwisko Pana Profesora związane jest z pionierskimi  badaniami nad chorobami wirusowymi gołębi, ze szczególnym uwzględnieniem epizootii paramyksowirozy w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia!  

Jest zaszczytem dla Organizatorów, że możemy gościć tak zasłużonego dla Kolumbopatologii specjalistę !