Badania genetyczne gołębi

Laboratorium Genetyki Molekularnej Zakładu Biologii Molekularnej Zwierząt jest jednym z laboratoriów Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach. Laboratorium LGM jest akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji z wdrożonym systemem zarządzania jakością, wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Zakres akredytacji obejmuje „Identyfikację osobniczą gołębi w multipleksowych systemach STR”.   Do identyfikacji osobniczej oraz potwierdzenia pochodzenia gołębi stosowany…

Read More