Telekonferencja Akredytowanych Praktyk Kolumbopatologicznych

Aktualna zagrożenie  epidemiczne spowodowało, że osobiste spotkania grupy kolumbopatologów z Praktyk Akredytowanych nie mogły i nadal nie mogą mieć miejsca.   W tej sytuacji w dniu 23.09.2020 odbyła się online udana konferencja  lekarzy weterynarii reprezentujących praktyki akredytowane.  Uczestniczyli w niej znani i cenieni specjaliści: dr Marta Bednarek, dr Olczyk Bożena, dr Renata Zegadło oraz doktorzy Krzysztof Adamczyk, Piotr Cichocki, Andrzej Hałun, Andrzej Kijewski, Andrzej Koralewski, Paweł Kot, Adam Krajewski i Jan Serwin. Organizatorem konsultacji był przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Praktyk Kolumbopatologicznych prof. Piotr Szeleszczuk. W trakcie tego ciekawego spotkania poruszono najbardziej aktualne tematy dotyczące problemów w sprawowaniu opieki weterynaryjnej nad stadami gołębi. Doktor Krzysztof Adamczyk przedstawił interesujący wykład na temat:  Postępowanie terapeutyczne i diagnostyka laboratoryjna rotawirozy gołębi. Uczestnicy spotkania stwierdzili, że mimo licznych utrudnień nadal aktywnie zajmują się ochroną zdrowia gołębi i mogą pochwalić się sukcesami w tym zakresie. Miedzy innymi Doktor  Andrzej Koralewski poinformował, że na podstawie swoich praktycznych obserwacji zaproponował efektywny schemat profilaktyki choroby młodych gołębi. Swoje praktyczne spostrzeżenia opisał na łamach Hodowcy Gołębi Pocztowych. Jest pewne,  że mimo istotnych ograniczeń hodowcy gołębi mogą liczyć na wsparcie lekarzy weterynarii, specjalistów w ochronie zdrowia tych ptaków. Temu celowi dobrze służyło wirtualne spotkanie kolumbopatalogów.

Nagranie z telekonferencji dla Członków Polskiego Oddziału IVPA dostępne po kliknięciu na link;