Prof. Erhard Franz Kaleta

Odszedł Honorowy Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Patologów Gołębi Prof. Erhard F. Kaleta!  CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

Szanowni Państwo!

Z wielką przykrością informujemy, że w dniu 18.01. 2021 odszedł Pan Prof. dr hab. Dr h.c. Erhard Franz Kaleta, wybitny niemiecki specjalista z zakresu chorób ptaków.

Pogrążony w głębokiej żałobie Zarząd Główny IVPA składa najszczersze kondolencje Rodzinie i Przyjaciołom Pana Profesora.

Profesor Erhard Franz Kaleta urodził się 18 kwietnia 1939 roku w miejscowości Haldensleben w kraju związkowym Saksonia – Anhald. Profesor studiował medycynę weterynaryjną na uczelniach w Hanowerze, Belgradzie i Wiedniu. W 1963 roku uzyskał tytuł lekarza weterynarii. Trzy lata później na Wydziale Weterynaryjnym w Hanowerze obronił pracę doktorską i został asystentem w Klinice Chorób Drobiu Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Hanowerze. W 1974 roku habilitował się na podstawie rozprawy „Namnażanie, interferencja i indukcja interferonu herpeswirusów ptasich w aspekcie szczepień przeciwko chorobie Mareka”. W 1978 roku Prof. Kaleta został kierownikiem Laboratorium Diagnostyki Chorób Drobiu na Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej w Hanowerze, a 5 lat później objął stanowisko profesora do spraw chorób i higieny weterynaryjnej drobiu na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen, którą pełnił do czasu przejścia na emeryturę.

Był On autorem ponad 200 publikacji naukowych i wspólnie z Prof. Marią Elisabeth Krautwald -Junghans, redaktorem wyjątkowo cennego opracowania – Kompendium Chorób Ptaków Ozdobnych. Był także członkiem lub doradcą krajowych i międzynarodowych instytucji zajmujących się zwalczaniem chorób wirusowych drobiu. W 2010 roku otrzymał doktorat honoris causa na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Lipsku.

Przez wiele lat Profesor zajmował się chorobami gołębi. Nazwisko Pana Profesora związane jest z pionierskimi badaniami nad chorobami wirusowymi gołębi, ze szczególnym uwzględnieniem epizootii paramyksowirozy w latach 80-tych ubiegłego stulecia. Współpracował on aktywnie z Niemieckim Związkiem Hodowców Gołębi Pocztowych. W uznaniu Jego zasług w zakresie kolumbopatologii Uchwałą Walnego Zgromadzenia Międzynarodowego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Patologów Gołębi w dniu 06.03.2020 został Panu Profesorowi nadany tytuł Członka Honorowego naszej organizacji.

 

Niech odpoczywa w spokoju!

 

W imieniu Zarządu IVPA

Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk