Zgłaszanie abstraktów

Osoby zainteresowane prezentowaniem prac, proszone są o nadesłanie tekstu opracowań  do publikacji wg podanych wymogów do dnia 15 lutego  2020 r. Prace mogą dotyczyć wszystkich obszarów weterynarii, jednak w każdym przypadku materiałem badawczym musi być gołąb domowy (Columba livia f. domestica). Prace będą oceniane i kwalifikowane do druku przez Organizatorów. Wybrane prace będą zakwalifikowane do…

Read More

1 Kongres IVPA pod patronatem Głównego Lekarza Weterynarii

Z olbrzymią przyjemnością informujemy, że Główny Lekarz Weterynarii, Pan dr lek. wet. Bogdan Konopka przychylając się do prośby Organizatorów objął patronatem honorowym I Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Patologów Gołębi. Jest to dla nas powód do dumy i potwierdzenie, że najwyższe władze weterynaryjne doceniają znaczenie naszego spotkania w podnoszeniu profesjonalizmu lekarzy praktyków!  

Honorowy patronat Pana KRZYSZTOFA KAWALERA

Panie i Panowie! Z przyjemnością informujemy, że I Międzynarodowy Kongres IVPA i VIII Spotkanie Polskich Kolumbopatologów objęte są honorowym patronatem Pana KRZYSZTOFA KAWALERA Prezydenta Zarządu Głównego Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Jesteśmy zaszczyceni i serdecznie dziękujemy Prezydentowi i Zarządowi Głównemu za wspieranie naszych działań na rzecz poprawy zdrowia gołębi pocztowych. Organizatorzy

Erhard Kaleta wygłosi wykład inauguracyjny

Szanowni Państwo! Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wykład inauguracyjny podczas ceremonii uroczystego otwarcia  I Światowego Kongresu IVPA wygłosi Pan Prof. dr hab. Doktor Honoris Causa Erhard Kaleta! Nazwisko Pana Profesora związane jest z pionierskimi  badaniami nad chorobami wirusowymi gołębi, ze szczególnym uwzględnieniem epizootii paramyksowirozy w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia!   Jest zaszczytem dla Organizatorów,…

Read More

8 Zlot kolumbopatologów

Drodzy Przyjaciele Kolumbopatolodzy! Szanowni Państwo! W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy wielką przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa do udziału I Światowym Kongresie International Veterinary Pigeons Association oraz VIII Zlocie Kolumbopatologów Polskich, które to spotkania będą miały miejsce w Warszawie w dniach 6-7 marca 2020. Jest to pierwsze spotkanie zorganizowanie przez IVPA a VIII spotkanie polskich lekarzy…

Read More

Wspomnienie o Mirosławie Grzędzie

Wspomnienie o wielkim przyjacielu kolumbopatologów i hodowców gołębi Mirosławie Grzędzie (24 04 1941 – 18 09 2019) Wielki patriota, syn ziemi podkarpackiej, lekarz weterynarii Mirosław Grzęda urodził się 24 04 1941 i zmarł niespodziewanie w dniu 18 09 2019 w Puławach przeżywszy 78 lat. Mimo, że Prezes Grzęda dość długo chorował to Jego, tak szybkiego…

Read More