Sympozjum Kolumbopatologiczne Chińskiego Oddziału IVPA – nowy termin 27-28 marca 2021 roku!

Panie i Panowie Kolumbopatolodzy!

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego,  Profesor Chengbao Wang poinformował, że termin I Kongresu „Symposium on Veterinary Science and Pigeon Health” Chińskiego Oddziału International Veterinary Pigeons Association został przesunięty i odbędzie się on w dniach 27-28 marca 2021 r. Powodem zmiany terminu Kongresu są nowe regulacje Chińskiej Rady Zdrowia związanie z pandemią SARS CoV-2 dotyczące zapobiegania i kontroli tej infekcji. W związku z tymi wytycznymi  Northwest A&F University na, którym odbędą się obrady rozpocznie aktywność  dopiero 1 marca po feriach zimowych. Kampus zostanie zamknięty przez zarząd na 2 tygodnie. Dobra wiadomość jest taka, że w Chinach sytuacja pod względem COVID -19  jest znacznie lepsza niż w ostatnich latach. W kraju tym bowiem  w ciągu ostatnich 10 dni nie notowano  lokalnych infekcji. Z tych powodów  Kongres zostanie przeniesiony na 27-28 marca 2021 roku.