Choroby gołębi – nowa specjalizacja dla polskich lekarzy weterynarii

Polscy lekarze weterynarii mają możliwość uzyskania formalnej specjalizacji z zakresu patologii gołębi. Proces specjalizacji lek wet w Polsce rozpoczął się w 1994 roku kiedy to sformułowano szczegółowe zasady tryb uzyskiwania tytułu specjalisty lekarza weterynarii. Mimo głosów specjalistów zajmujących się chorobami ptaków innych niż drób, na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 28.11.1994 roku, możliwe było uzyskanie tytułu specjalisty z zakresu chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych. Po wielu latach starań rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25.09. 2020 wśród dziewiętnastu  Specjalizacji lekarzy weterynarii w Polsce została wprowadzona Specjalizacja Choroby Ptaków Ozdobnych i Gołębi. Na posiedzeniu Komisji w dniu 20.02.2021 roku Krajowym Przewodniczącym tej specjalizacji został wybrany Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk z WULS. Obowiązkowe Szkolenie specjalizacyjne obejmuje 232 godzin realizowanych podczas liczącego IV semestry Podyplomowego Szkolenia Specjalizacyjnego. Pierwsze szkolenie planowane jest na jesień 2021 roku. Przyznanie formalnej specjalizacji lekarzom weterynarii patologom gołębi jest wyrazem uznania dla tej grupy specjalistów.