Udany Kongres Chińskiego Oddziału IVPA!

W ostatni weekend marca 2021 z dużym sukcesem odbył się Kongres Chińskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Patologów Gołębi. Mimo trudnego czasu pandemii COVID 19 przewodniczący komitetu organizacyjnego Prof. Chengbao Wang zgromadził znakomita stawkę wykładowców, którzy mówili o aktualnych wyzwaniach w patologii gołębi w tym kraju. Szczególnie sportowe użytkowania gołębi w ostatnich latach dynamicznie rozwija się w Chinach. Z dużym zadowoleniem należy podkreślić że wśród wielu wykładowców z Chin i całego świata polscy specjaliści byli licznie reprezentowani. Swoje wykłady przedstawili lek. wet. Krzysztof Adamczyk i dr hab. Aleksandra Ledwoń (SGGW warszawa) oraz przewodniczący polskiego oddziału IVPA dr hab. Tomasz Stenzel, prof., przewodniczący zarządu głównego IVPA prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk skierował do zebranych (zarówno w sali obrad jak i uczestniczących w kongresie online) słowa serdecznych powitań i wyraził nadzieję że spotkanie to dobrze będzie służyć budowaniu międzynarodowej współpracy lek. wet. patologów gołębi. W programie konferencji mówiono m.in. o rzekomym pomorze drobiu jego występowaniu i zapobieganiu. Również w bardzo ciekawym wystąpieniu prof. Wang omówił problem zakażeń cirkowirusowch w Chinach i badaniach nad uzyskaniem skutecznej szczepionki przeciwko tej chorobie. Mówiono także o zapobieganiu najczęstszym inwazjom pasożytniczym w tym zwłaszcza o zapobieganiu trichomonozie. Poruszono także zagadnienia dotyczące dobrostanu gołębi ( dr E. Peus)zastosowaniu technologii molekularnej w diagnostyce chorób zakaźnych gołębi w pracy hodowli (prof. Wang i dr Lanneau, Shewmaker) jak zwykle interesującą….. o chorobie młodych gołębi mówił wybitny specjalista z Niemiec dr Dennnis Rubbenstrotch.  Doktor Krzysztof Adamczyk przedstawił zagadnienia związane z diagnostyką i leczeniem infekcji rotawirusowych gołębi a stan wiedzy naukowej w zakresie cirkowirozy gołębi przedstawił Tomasz Stenzel, o diagnostyce mykobakteriozy mówiła dr Aleksandra Ledwoń. W ciekawym wystąpieniu o poszukiwaniu nowych metod molekularnej diagnostyki adenowirozy gołębi mówił prof. Wang z Chin a o skuteczności podjednostkowej szczepionki przeciwko zakażeniem rotawirusowych dr Colin Wolker z Australii. Kongres wykazał że w Chinach prowadzi się wiele działań poświęconych poszukiwaniu skutecznych rozwiązań w ochronie zdrowia gołębi. Potwierdził również że spotkania Kolumbopatologów mimo trudnej sytuacji pandemicznej mogą się odbywać.