Dr hab. Aleksandra Ledwoń

Absolwentka rocznika 1998 Wydziału Weterynaryjnego AR w Lublinie.
Pracę doktorską obroniła na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Od 2000 roku zajmuje się działalnością naukowo- dydaktyczną w Zakładzie Chorób Ptaków, Zwierząt Egzotycznych i Ryb, Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW.

Główne zainteresowania naukowe: choroby zakaźne ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem, mykobakterioz. Przyjmuje pacjentów w Przychodni dla Zwierząt Egzotycznych SGGW w Warszawie. Uczestniczy w działaniach Stowarzyszenia Kolumbopatologów Polskich, jako członek komitetów organizacyjnych i wykładowca dotąd organizowanych: szkoleń, zlotów
i kongresów. Współautorka około 30 prac z zakresu chorób gołębi.