Telekonferencja Akredytowanych Praktyk Kolumbopatologicznych

Aktualna zagrożenie  epidemiczne spowodowało, że osobiste spotkania grupy kolumbopatologów z Praktyk Akredytowanych nie mogły i nadal nie mogą mieć miejsca.   W tej sytuacji w dniu 23.09.2020 odbyła się online udana konferencja  lekarzy weterynarii reprezentujących praktyki akredytowane.  Uczestniczyli w niej znani i cenieni specjaliści: dr Marta Bednarek, dr Olczyk Bożena, dr Renata Zegadło oraz doktorzy Krzysztof…

Read More