Dr hab. Dagmara Stępień-Pyśniak , Prof. UP w Lublinie

Rodzinnie związana z hodowlą gołębi pocztowych. Absolwentka rocznika 2003 Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Lublinie. W latach 2003-2007 słuchaczka dziennych Studiów Doktoranckich realizowanych w Zakładzie Chorób Ptaków Katedry Profilaktyki Ogólnej i Chorób Ptaków Instytutu Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Lublinie. Od 2008 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Chorób Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Od 2010 roku jest osobą odpowiedzialną za przygotowanie oraz realizację przedmiotu „Choroby ptaków ozdobnych” dla studentów VI roku Medycyny Weterynaryjnej, w tym chorób gołębi. W roku 2013 otrzymała tytuł krajowego specjalisty w dziedzinie „Chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych”. Do Jej głównych zainteresowań naukowych należy diagnostyka molekularna chorób bakteryjnych gołębi. Autorka i współautorka pięciu publikacji oraz jednego doniesienia konferencyjnego z zakresu  patologii gołębi. Aktywnie zajmuje się działalnością kliniczną w Gabinecie Chorób Ptaków na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, UP w Lublinie.