Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk

W młodości hodowca gołębi. Absolwent rocznika 1978 Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (WMW) SGGW w Warszawie. Od 1976 roku zajmował się działalnością naukową w zakresie chorób gołębi w ramach studenckiego Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych. Od 1978 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Chorób Drobiu (Ptaków) Wydziału Weterynaryjnego (Medycyny Weterynaryjnej) SGGW. W roku 1979 na łamach czasopisma „Hodowca Gołębi Pocztowych” ukazała się Jego pierwsza publikacja poświęcona profilaktyce weterynaryjnej w hodowli gołębi. Autor blisko 200 publikacji z zakresu  patologii gołębi. W latach 1990- 1995 prowadził własną specjalistyczną praktykę kolumbopatologiczną, zajmował się również działalnością kliniczną w Ambulatorium Chorób Ptaków WMW SGGW w Warszawie. Prowadzone w dziedzinie patologii gołębi badania obejmowały najbardziej istotne kwestie praktyczne i dotyczyły między innymi paramyksowirozy (opis pierwszych zgłoszonych przypadków infekcji w Polsce, opracowanie zasad immunoprofilaktyki), terapii salmonellozy, a także rozpowszechnienia chorób pasożytniczych i chorób wirusowych tych ptaków. Od ponad 40 lat inicjuje  działania wspierające organizację opieki weterynaryjnej nad gołębiami w Polsce. Jego projekt Klub Kolumbopatologów Polskich, zgromadził zespół wybitnych krajowych ekspertów zajmujących się ochroną zdrowia gołębi, którzy od 2008 roku spotykają się cyklicznie na Zlotach Kolumbopatologów Polskich. Jest również  twórcą projektu systemu kolmbopatologicznych praktyk akredytowanych. Prof. Szeleszczuk zainicjował projekt integracji międzynarodowego środowiska kolumbopatologów i powołania Międzynarodowego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Patologów Gołębi. Jest pomysłodawcą i organizatorem 1 Europejskich Konsultacji Kolumbopatologicznych w Krakowie (2018) i 1 Światowego Kongresu Lekarzy Weterynarii Patologów Gołębi w Warszawie (2020). W kadencji  2020-2022  jest prezydentem IVPA.

Od blisko 15 lat jest polskim przedstawicielem w Komisji Weterynaryjno – Naukowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Miłośników Gołębi Pocztowych (Columbophile Federation Internationale- FCI).