lek. wet. Krzysztof Adamczyk

Rodzinnie związany z hodowlą gołębi pocztowych. Absolwent rocznika 2017 Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Od 2013 roku do ukończenia studiów zajmował się działalnością naukową w zakresie chorób gołębi w ramach studenckiego Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych. Od 2017 roku słuchacz dziennych Studiów Doktoranckich realizowanych w Zakładzie Chorób Ptaków SGGW w Warszawie. Od 2019 roku asystent naukowo-dydaktyczny w tym Zakładzie. Do Jego głównych zainteresowań naukowych należy diagnostyka molekularna chorób wirusowych gołębi ze szczególnym uwzględnieniem infekcji rotawirusowych. Autor 6 publikacji, 8  doniesień konferencyjnych, oraz 2 plakatów z zakresu  patologii gołębi. Aktywnie zajmuje się działalnością kliniczną w Ambulatorium Chorób Ptaków. Uczestniczy w działaniach Klubu Kolumbopatologów Polskich, jako członek Komitetów Organizacyjnych VI , VII i VIII Zlotu Kolumbopatalogów Polskich. Jest również  zaangażowany w organizację systemu kolmbopatologicznych praktyk akredytowanych. Współorganizator 1 Europejskich Konsultacji Kolumbopatologicznych w Krakowie (2018) i 1 Światowego Kongresu Lekarzy Weterynarii Patologów Gołębi (2020). W kadencji  2020-2022 sekretarz IVPA.