Polski Oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Kolumbopatologów