Dr Anna Woźniak-Biel

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W 2010 roku uzyskała tytuł doktora nauk weterynaryjnych, a w 2011 roku tytuł specjalisty z zakresu „Chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych”. Od 2010 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych UP we Wrocławiu. Jej zainteresowania badawcze obejmują epidemiologię, antybiotykooporność oraz charakterystykę genetyczną bakterii izolowanych od ptaków. Jest aktywnym uczestnikiem konferencji oraz zjazdów poświęconych awiopatologii, w tym patologii gołębi. Aktorka publikacji i doniesień konferencyjnych dotyczących epidemiologii i diagnostyki chorób gołębi. Opiekun naukowy badań poświęconych chorobom gołębi w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego.