Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie szerzenia wiedzy z zakresu kolumbopatologii oraz doskonalenia profesjonalizmu zawodowego jego członków.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie strony internetowej dedykowanej ochronie zdrowia rzędu Columbiformes
 • organizowanie paneli dyskusyjnych,
 • wskazywanie tematów badań w zakresie ochrony zdrowia przedstawicieli rodziny Columbidae,
 • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów i wykładów,
 • organizowanie szkoleń spełniających wymogi formalne w zakresie warunków utrzymywania gołębi,
 • organizowanie wyjazdów szkoleniowych,
 • dzielenie się praktycznymi doświadczeniami i informacjami dotyczącymi zdrowia gołębi,
 • w razie potrzeby tworzenie ad hoc grup roboczych w celu rozwiązania konkretnych tematów lub problemów chorobowych,
 • udział w imprezach i targach krajowych i zagranicznych,
 • wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia.
 • występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz urzędów i podmiotów w sprawach dotyczących ochrony zdrowia gołębi,
 • opiniowanie projektów dotyczących chorób gołębi,
 • podejmowanie innych działań realizujących cele statutowe