Stowarzyszenie „Polski Oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Patologów Gołębi”, jest krajowym oddziałem Międzynarodowego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Patologów Gołębi, „The International Veterinary Pigeons Association”, w skrócie IVPA, niezależnej profesjonalnej organizacji specjalistów zajmujących się rozwijaniem i promocją medycyny gołębi poprzez edukację jego członków, społeczności weterynaryjnej i środowisk hodowców gołębi.

….Stowarzyszenie przyjęło tradycje i dorobek wielu krajowych inicjatyw na rzecz ochrony zdrowia gołębi, w tym zwłaszcza Klubu Kolumbopatologów Polskich, którego jest formalnym kontynuatorem.