Badania genetyczne gołębi

Laboratorium Genetyki Molekularnej Zakładu Biologii Molekularnej Zwierząt jest jednym z laboratoriów Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach. Laboratorium LGM jest akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji z wdrożonym systemem zarządzania jakością, wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Zakres akredytacji obejmuje „Identyfikację osobniczą gołębi w multipleksowych systemach STR”.

 

Do identyfikacji osobniczej oraz potwierdzenia pochodzenia gołębi stosowany jest zestaw 16 markerów, rekomendowanych przez Międzynarodowe Towarzystwo Genetyki Zwierząt (ISAG – International Society for Animal Genetics): CliμD01, CliμD11, CliμD16, CliμD17, CliμD19, CliμD35, CliμT02, CliμT13, CliμT17, CliμT43, PIGN4, PIGN57, PIGN10, PIGN12, PIGN15, PIGN26. Do ustalenia płci wykorzystywany jest marker CHD.

 

W ramach usługi badawczej, dla gołębi oferujemy:

  • ustalenie profilu DNA danego osobnika (genotyp),
  • badanie jednostronne (potwierdzenie, bądź wykluczenie osobnika po wskazanej matce lub ojcu, w tym przypadku badany jest tylko jeden z rodziców),
  • badanie obustronne (potwierdzenie, bądź wykluczenie osobnika po wskazanej parze rodzicielskiej, w tym przypadku badani są obydwojga rodzice),
  • ustalenie płci u młodych gołębi.

 

Raz ustalony profil DNA danego osobnika jest niezmienny w ciągu życia i może być wykorzystany do potwierdzenia pochodzenia jego potomstwa w przyszłości.

Badanie przeprowadzane jest na materiale biologicznym w postaci: wyrwanych z dutką piór, krwi, śladów krwi, wymazów z dzioba lub innych tkanek.

Dokładność genotypowania prowadzona w laboratorium standaryzowana jest w międzynarodowych testach biegłości, a  uzyskany 1 stopień dokładności gwarantuje, że otrzymany certyfikat jest uznawany na całym świecie

Zgodnie z decyzją towarzystwa ISAG, Laboratorium Genetyki Molekularnej otrzymało status Duty LAB i będzie organizatorem międzynarodowych testów biegłości ISAG dla kontroli pochodzenia gołębi w latach 2020-2022.

Elektroforogram DNA gołębia (markery mikrosatelitarne wykorzystywane do ustalenia unikatowego dla każdego osobnika profilu DNA).

Więcej informacji na stronie internetowej: http://lgm.izoo.krakow.pl/uslugi/identyfikacja-osobnicza-i-kontrola-rodowodow/golebie

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

 

mgr inż. Angelika Podbielska

angelika.podbielska@izoo.krakow.pl
tel. 666 081 372

dr hab. Anna Radko, prof. IZ

anna.radko@izoo.krakow.pl
tel. 666 081 306